Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90279
Τίτλος
Επιζωοτιολογική μελέτη της διροφιλαρίωσης του σκύλου στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 9 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
8 - 9 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΡ.