Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90302
Τίτλος
Η αξιολόγηση της ασφάλειας και της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας των σύγχρονων διαδερμικών τεχνικών - ορθόδρομων και παλίνδρομων - διάνοιξης χρόνιων ολικών αποφράξεων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 7 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
7 - 7 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες