Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90315
Τίτλος
Ιατροδικαστικές πράξεις - Πράξεις ευπρεπισμού και συντήρησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 9 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
11 - 9 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΒΑΤΣΗ ΛΗΔΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΘΑ., ΚΟΥΠΑΝΗΣ ΡΗΓΑΣ ΔΗΜ.