Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90321
Τίτλος
Ανάπτυξη μιας εύρωστης και ακριβούς βιβλιοθήκης αναλυτικών μοντέλων επαφών στερεών σωμάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 9 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
14 - 9 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΑΤΣΙΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑ., ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΛΕ., ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕ., ΠΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ., ΠΟΤΟΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡ., ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑ.