Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90334
Τίτλος
Γεωλογική - Γεωφυσική Μελέτη των υπογείων νερών στο 3ο και 4ο κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης καθώς και του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των υπογείων νερών στην ευρύτερη περιοχή
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 9 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
2 - 3 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΥΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ., ΚΑΖΑΚΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑ., ΚΑΠΡΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΠΟ., ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕ., ΤΡΕΣΙΝΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΗ., ΦΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.