Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90336
Τίτλος
Κριτικη επισκόπηση του Τεχνολογικού μέρους της Τεχνικής Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης, επί των θεμάτων που ορίσθηκαν με την υπ. αριθμό 33707/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 9 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
5 - 10 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ.