Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90350
Τίτλος
Επιδημιολογική μελέτη παρατήρησης των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων στον Ελληνικό πληθυσμό
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 6 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
18 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες