Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90383
Τίτλος
Στέρεες αυτογαλακτωματοποιουμενες φαρμακευτικές μορφές για την βελτίωση της απορρόφησης δυσδιάλυτων φαρμάκων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 4 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΕΡΓΚΙΖΙ ΣΟΥΖΑΝΑ ΜΟΝ., ΚΑΛΕΣΟΓΛΟΥ- ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΙΜ., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟ., ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩ., ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩ., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝ.