Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90396
Τίτλος
Επιμόρφωση των θεολόγων εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 9 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
15 - 5 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓ., ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ., ΤΕΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.