Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90398
Τίτλος στα Ελληνικά
Χρηματοδότηση έκδοσης πρακτικών συνεδρίου με τίτλο: "Μουσείο Ακρόπολης. Ιδεολογία, Mουσειολογία, Aρχιτεκτονικη
Τίτλος στα Αγγλικά
Funding of the conference papers: "Museum of Acropolis. Ideology, Museology, Architecture.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
12 - 9 - 2013
Ημερομηνία λήξης
31 - 10 - 2015
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες