Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90405
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη, διπλής απόκρυψης, ελεγχόμενη με εικονική ένεση πολυκεντρική μελέτη διάρκειας 12 μηνών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ενδοϋαλοειδικής ένεσης 0,5mg ρανιζμπιζουμάμπης σε ασθενείς με έκπτωση της όρασης οφειλόμενης στον αγγειακό ενδοθηλιακό αυξητικό παράγοντα χοριοειδικής νεοαγγείωσης (ΧΑΝ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 9 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΕΩ.