Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90413
Τίτλος
Πλαίσιο περιγραφής χαρακτηριστικών δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών στην Ισπανία.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
KOSTI VIOLA MAKRINA VAN., ΔΕΛΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑ., ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΕΩ., ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ., ΚΟΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕ., ΜΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ., ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.