Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90446
Τίτλος στα Ελληνικά
Συγκριτική αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της δαπτομυκίνης έναντι της συνήθους θεραπείας σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας δυο-δεκαεπτά ετών με βακτηριαιμία προκαλούμενη απο χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο
Τίτλος στα Αγγλικά
A comparative evaluation of the safety and efficacy of Daptomycin versus standard of care in Pediatric subjects two- seventeen years of age with bacteremia caused by staphylococus aureussubjects
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
6 - 6 - 2013
Ημερομηνία λήξης
30 - 11 - 2016
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες