Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90446
Τίτλος
Συγκριτική αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της δαπτομυκίνης έναντι της συνήθους θεραπείας σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας δυο-δεκαεπτά ετών με βακτηριαιμία προκαλούμενη απο χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 6 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες