Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90467
Τίτλος
Αναγέννηση ενδοαστικών περιοδοντικών βλαβών με εμφύτευση αυτολόγων μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων προερόμενων απο τον μυελότων οστών. Τυχαιοποιημένη, συγκριτική μελέτη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 10 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΠΑΤΖΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ ΙΟΡ.