Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90471
Τίτλος
Πολυκεντρική, ανοικτή, διάρκειας 30 εβδομάδων κλινική μελέτη παρατήρησης και καταγραφής της πορείας ασθενών μετά την έξοδο τους από καρδιολογική κλινική ή μονάδα λόγω οξέος καρδιαγγειακού συμβάματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 6 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ ΧΡΗ., ΡΩΣΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑ.