Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90474
Τίτλος
Πρακτικές στη διαχείρισιση του Διαβήτη - Παρακολούθηση της τιτλοποίησης της βασικής ινσουλίνης και των γευματικών δόσεων σε διαβητικούς ασθενείς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 10 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
4 - 11 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΑΛΛΗ-ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΘΩΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες