Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90477
Τίτλος στα Ελληνικά
Σχεδιασμός μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για την υποχρεωτική εκπαίδευση
Τίτλος στα Αγγλικά
The design of the museopedagogical activities for the primary and high school
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Ημερομηνία έναρξης
13 - 11 - 2013
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2017
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜ., ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΛΕ.