Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90478
Τίτλος
Υπηρεσίες εκπαίσευσης στη θεματική ενότητα "Εκπαίδευση σε Οργανισμούς Υγείας και Πρόμοιας, στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος επιμόρφωσης του ΚΕΘΕΑ και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 10 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
15 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες