Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90504
Τίτλος
Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/ μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/ κουλτούρας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 10 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
DELHAYE OLIVIER POL.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
DELHAYE CORALIE OLI., ΓΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑ., ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣ.