Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90508
Τίτλος
Προγράμματα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε υπαλλήλους της Τράπεζας εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 11 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
23 - 6 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΩΒΑΝΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ ΑΛΕ., ΓΩΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΑ., ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩ., ΣΕΙΤΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΣ., ΦΟΥΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ.