Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90513
Τίτλος στα Ελληνικά
Ομιλία με θέμα: "Η επιληψία στον 21ο αιώνα: Νεότερες διαγνωστικές & θεραπευτικές προσεγγίσεις"
Τίτλος στα Αγγλικά
Epilepsy in the 21st century: Novel diagnostic and therapeutic approaches
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
14 - 10 - 2013
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2013
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες