Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90515
Τίτλος
Νοσοκομειακή χρήση της παλμιτικής παλιπεριδόνης- Μια προοπτική μη παρεμβατική μελέτη (HOSPIPalm)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣ., ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣ.