Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90518
Τίτλος
ALIGN-Πολυκεντρική μελέτη, διασταυρωτού σχηματισμού γι ατον προσδιορισμό ειδικών και γενικών πεποιθήσεων σαθενών σχετικά με τη θεραπεία και την συμμόρφωση στη θεραπεία για ειδικές θεραπευτικές αγωγές σε χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις (IMID)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΝ., ΠΑΤΣΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑ.