Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90540
Τίτλος στα Ελληνικά
Μια πολυκεντρική, διπλά τυφλή, με διπό εικονικό φάρμακο, μελέτη παρακολούθησης για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας της λακοσαμίδης (200 έως 600 mg/ημέρα) σε σύγκριση με την καρβαμαζεπίνη (400 έως 1200mg/ημέρα), χρησιμοποιήμοενη ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με τονικοκλονικές κρίσεις ηλικίας (?16 ετών) εστιακής ή γενικευμένης έναρξης προερχόμενοι από τη μελέτη SP0993
Τίτλος στα Αγγλικά
A multicenter, double blind, double dummy follow up study evaluating the long term safetyy of lacosamide (200 to 600 mg/day) in comparison with carbamazepine (400 to 1200 mg/day) used as monotherapy in subjects with partial-onset or generalized tonic-clonic seizures (?16 years) of age coming from the SP0993 study
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
15 - 11 - 2013
Ημερομηνία λήξης
30 - 11 - 2016
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΠΗΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΘΑ ΓΕΡ., ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚ.