Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90546
Τίτλος
Διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας και ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση της υγείας των χοίρων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 11 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
17 - 11 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες