Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90566
Τίτλος στα Ελληνικά
Φαρμακευτική αντιμετώπιση με μη ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις
Τίτλος στα Αγγλικά
Pharmaceutical management of patients with drug resistant epilepsy
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
1 - 11 - 2013
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2013
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες