Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90569
Τίτλος
Επισκόπηση της απασχολησιμότητας των Ευρωπαίων χημικών. Ερωτηματολόγιο και συλλογή δεδομένων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
25 - 2 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΡΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜ., ΚΟΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑ., ΜΑΔΕΜΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΝ., ΜΠΟΥΛΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚ., ΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩ., ΤΕΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡ., ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.