Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90588
Τίτλος
Προτυποποίηση Αναλυτικών μεθόδων Μεταβονομικής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 3 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
FRANCESCHI PIETRO ARR., ΔΕΔΑ ΟΛΓΑ ΑΛΕ., ΖΗΣΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ ΘΕΜ., ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕ., ΛΙΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ., ΠΑΛΑΧΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΦΑΣΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ ΘΕΜ., ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩ.