Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90594
Τίτλος
Καταχώρηση - επεξεργασία δεδομένων (εργαστηριακά, δημογραφικά στοιχεία) ασθενών που συμμετέχουν σε ερευνητικές μελέτες της κλινικής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 12 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
11 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες