Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90609
Τίτλος στα Ελληνικά
Επιβατική ναυσιπλοία και η επίδρασή της στην ποιότητα της ατμόσφαιράς
Τίτλος στα Αγγλικά
Cruise and passenger ship Air quality Impact Mitigation ActioNs
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, MED OPERATIONAL PROGRAMME 2007-2013
Ημερομηνία έναρξης
1 - 7 - 2014
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2015
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑ., ΓΚΑΡΑΝΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕ., ΚΟΠΑΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΗΛΙ., ΤΟΥΡΠΑΛΗ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΗΜ., ΦΕΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ.