Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90628
Τίτλος
Εισηγήσεις - Συμμετοχή σε προεδρεία συνεδρίων τα οποία θα αφορούν σε ουρολογικές παθήσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 12 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 3 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες