Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90630
Τίτλος στα Ελληνικά
Αντιμυκητιακή προφύλαξη με βορικοναζόλη σε παιδιατρικούς αιματολογικούς ογκολογικούς ασθενείς: Μια αναδρομική εθνική μελέτη (Voriproph)
Τίτλος στα Αγγλικά
Voriconazole antifungal prophylaxis in pediatric hematology oncology patients: a national retrospective study (Voriproph)
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
17 - 11 - 2013
Ημερομηνία λήξης
16 - 12 - 2014
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες