Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90641
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: "50 Χρόνια Ηλεκτρονική Μικροσκοπία στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ."
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: "50 Years Electron Microscopy in the Department of Physics AUTH"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ημερομηνία έναρξης
20 - 12 - 2013
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2015
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες