Είστε εδώ

Έργο

Κωδικός Προγράμματος
90642
Ρόλος στο έργο
Συντονισμός
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: "4ο Διεθνές Συνέδριο γιοα την Ευφηία, την Εξόρυξη και τη Σημασιολογία στον Παγκόσμιο Ιστό"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: "4th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS 2014)"
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ημερομηνία έναρξης
20 - 12 - 2013
Ημερομηνία λήξης
17 - 9 - 2014
Κατάσταση
Περάτωση