Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90648
Τίτλος
Επισκόπηση της κατάστασης διατήρησης του φέροντος οργανισμού και του κελύφους του Διατηρητέου κτιρίου της Βιβλιοθήκης Φλώρινας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 11 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
10 - 2 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΕ., ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗ., ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙ., ΠΑΧΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΤ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ., ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΥ.