Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90665
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα: Ανάπτυξη επισκευαστικής κονίαςχαμηλού κόστους βασισμένη στην αξιοποίηση παραπροϊόντων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 12 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
29 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΥ.