Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90679
Τίτλος
Δράση Α: Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη Βαθμίδα του Λέκτορα: Φαρμακοδυναμική μελέτη και ανάλυση της φαρμακοδυναμικής αλληλεπίδρασης αντιπροσωπευτικών β-λακταμων, αμινογλυκοσίδων και φθοριοκινολονων στο σκύλο, παρουσία κλινικών και συμβιούντων στελεχών Escherichia Coli
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 12 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
29 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες