Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90680
Τίτλος
Δράση Α: Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη Βαθμίδα του Λέκτορα: Μελέτη της αξιοποίησης εγχώριων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών σε συνδυασμό με πρωτεάσες στη διατροφή των κρεοπαραγωγών ορνιθίων με σκοπό τη βελτίωση των αποδόσεων τους και τη μείωση του κόστους διατροφής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 12 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
29 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες