Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90700
Τίτλος
Ζητήματα κύρους ρητρών παρέκτασης διεθνούς διεθνούς δικαιοδοσίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 1 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
22 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΕΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΛΤΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙ.