Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90707
Τίτλος
Παγκόσμια αποτελέσματα υγείας: Συμβουλευτική επιτροπή, τηλεδιάσκεψη.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 12 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες