Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90708
Τίτλος
Διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας σε θέματα που αφορούν στην υγεία και τη διαχείριση των μηρυκαστικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 1 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΡΟΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες