Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90716
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα: Ανάπτυξη μεθόδου ανίχνευσης ζώντων κυττάρων Vibrio parahaemolyticus με νέες μοριακές μεθόδους και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας εξυγίανσης των αλιευμάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 12 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες