Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90729
Τίτλος
Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025: 2005: Επικύρωση/ επαλήθευση, αβεβαιότητα, διακριβώσεις, εσωτερικός έλεγχος ποιότητας, επιθεωρήσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 1 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΑΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩ., ΚΟΥΤΙΤΑ ΟΛΓΑ ΚΩΝ., ΛΑΜΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚ., ΣΙΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ., ΤΣΟΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΘΑ., ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟ.