Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90737
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ : Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών (β' φάση): Η επίδραση της αυτο-αποτελεσματικότητας καθηγητών στην ποιότητα των σχέσεων με τους μαθητές, μαθήτριες.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 2 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
3 - 2 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες