Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90738
Τίτλος
Αξιολόγηση των πρόσφατων στοιχείων everolimus στη μεταμόσχευση ήπατος.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 11 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες