Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90747
Τίτλος
Δίκτυα και Κατηγοριοποίηση από την Αιτιότητα κατά Granger Πολύ-μεταβλητών Χρονοσειρών με Εφαρμογές στη Νευροφυσιολογία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 2 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
LARSSON PAL G.., ΑΛΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑ., ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ., ΚΟΥΤΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ., ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ., ΣΙΓΓΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩ., ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΣ.