Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90751
Τίτλος
Τεχνική υποστήριξη στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία σε καλλιέργεια θερμοκηπιακής τομάτας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΚΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑ., ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΙ., ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.