Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90793
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ : Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών (β' φάση): Μουσικά ευρήματα από τις ελληνικές αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 2 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
3 - 2 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΟΥΛΑΚΗ-ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΓΙΑΛΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟ., ΡΟΥΜΠΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΣ.