Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90798
Τίτλος
Υπολογισμοί βλάβης, διάρκειας ζωής και δοκιμές ελατηρίων σε πολυαξονική κόπωση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 2 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
20 - 7 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝ., ΜΑΛΙΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝ.