Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90801
Τίτλος
Περιβαλλοντικές εφαρμογές μαγνησίας και αξιοποίηση παραγόμενων παραπροιόντων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΠΑΒΕΤ 2013
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 4 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
10 - 7 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΠΠ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑ., ΚΑΠΡΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΠΟ., ΝΤΙΝΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣ., ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΣΤΑ.